Strategium

Gra ekonomiczno-strategiczna - jak założyć firmęI. OTOCZENIE GOSPODARCZE


2. Działalność produkcyjna oparta jest na:
- surowcach: aurin, ferrin, cadmin, bitumin;
- półproduktach: Ksylion, Biturion, Tryton, Aureton, Plazon, Krypton
- i produktach końcowych: Aurum, Barium, Nobelium, Tantalum, Xanum

Podejmując rozgrywkę rozpoczynasz zarządzanie firmą, która funkcjonuje w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Twoim celem jest zwiększenie wartości prowadzonego przedsiębiorstwa. Zasady prowadzenia rozgrywki opisane są w poniższych rozdziałach.
I. Otoczenie gospodarcze
II. Firma i jej działalność
III. Zdarzenia losowe
I. OTOCZENIE GOSPODARCZE
1. Podstawowym źródłem przychodu j firmy jest produkcja. Dodatkowo możesz prowadzić działalność handlową oraz lokować nadwyżki środków finansowych na lokatach bankowych.
2. Działalność produkcyjna oparta jest na:
- surowcach: aurin, ferrin, cadmin, bitumin;
- półproduktach: Ksylion, Biturion, Tryton, Aureton, Plazon, Krypton
- i produktach końcowych: Aurum, Barium, Nobelium, Tantalum, Xanum
3. W trakcie rozgrywki masz dostęp do trzech rodzajów giełd:
Giełdy pracy, gdzie zatrudniasz i zwalniasz pracowników. 
Różnią się oni:
- wydajnością (zależy od stażu pracy i kosztów szkolenia),
- okresem wypowiedzenia (zależy od stażu pracy)
- oczekiwaniami płacowymi (zależą od wydajności).
Giełdy materiałów produkcyjnych
Tutaj możesz prowadzić działalność handlową sprzedając lub kupując surowce i półprodukty.
Giełdy zleceń - jest to miejsce, w którym pojawiają się zamówienia na produkty (lub półprodukty). Jeśli chcesz zrealizować zlecenie musisz przedstawić najkorzystniejszą ofertę.
4. Prowadzeniem rachunków bieżących firm, udzielaniem kredytów oraz zakładaniem lokat zajmuje się Bank.
5. Odbywające się transakcje rozliczane są w dwóch sesjach każdego dnia. Kontrolę nad nimi sprawuje Izba Rozliczeniowa.
6. Raz w miesiącu każda firma przedstawia bilans oraz rachunek zysków i strat. W zależności od wyników finansowych naliczany jest podatek dochodowy, VAT, podatek od płac pracowników oraz składka na ZUS.
II. FIRMA I JEJ DZIAŁALNOŚĆ
1. Każda firma składa się z:
- linii produkcyjnych,
- zatrudnionych pracowników,
- materiałów w magazynie,
- dostępnych środków finansowych (bieżących, lokat i kredytów).
2. W momencie rejestracji firmy i rozpoczęcia rozgrywki dostajesz do dyspozycji 1.200 GRD (grandów) oraz linię produkcyjną o wartości 250 GRD.
3. Twoim zadaniem jest taki rozdział środków, by uzyskać jak największy wzrost wartości firmy. W tym celu możesz:
- zakupić linie produkcyjne,
- zwiększyć wydajność wybranej linii produkcyjnej,
- zatrudnić pracowników,
- zwiększyć wydajność wybranego pracownika poprzez szkolenia,
- zakupić materiały do produkcji lub w celach spekulacyjnych,
- założyć lokaty bankowe,
- otworzyć linię kredytową w rachunku bieżącym.
4. Środki na rozwój firmy zdobywasz realizując zlecenia produkcyjne. 
Proces ich pozyskiwania jest bardzo prosty.
- Na giełdzie zleceń wybierasz to, które cię interesuje. Następnie określasz cenę, w jakiej
je zrealizujesz oraz wybierasz linię produkcyjną, która zajmie się jego wykonaniem.
- Jeśli twoja oferta jest najlepsza i masz wolne zasoby do realizacji zlecenia, zdobywasz je. Na czas prac przeznaczone mu moce produkcyjne (linia i pracownicy) są zablokowane.
- Po zrealizowaniu zlecenia otrzymujesz ustaloną zapłatę.
III. ZDARZENIA LOSOWE
W trakcie rozgrywki mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności, mające wpływ na funkcjonowanie twojej firmy. Spotkać cię może: 
- choroba pracownika,
- awaria i związany z nią przestój lub okresowy spadek wydajności linii produkcyjnej,
- kara nałożona przez Urząd Skarbowy.
Wszystko jasne?
To czas zasiąść w fotelu prezesa.


Strategium

Log in

Forgot your password?
Register yourself